Contactgegevens uit het inschrijfsysteem

Contactgegevens van Scoutinggroepen en hun leden zijn afkomstig van de contacpersonen. Contactpersonen zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van juiste en actuele informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door Scouting Admiralengroep niet geverifieerd. Scouting Admiralengroep verstrekt deze gegevens in geen geval aan derden.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website inschrijven.admiralengroep.nl wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot het inschrijfsysteem van de Admiralencup.

Als een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Admiralencup, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de benodigde informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Admiralengroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Admiralengroep op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
 • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Nederland of aan u wordt gezonden,
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
 • misbruik van deze internetsite,
 • verlies van gegevens,
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
 • De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers van Scouting Admiralengroep.

  Toepasselijk recht

  Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

  Wijzigingen

  Scouting Admiralengroep behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

  Aansprakelijkheid

  De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan materiaal en/of lichamelijk letsel aan deelnemers of toeschouwers, die direct of indirect door deelneming aan de prestatietocht zou kunnen ontstaan. Schade en/of ongevallen dienen zo spoedig mogelijk bij de organisatie gemeld te worden.